Diễn đàn    Thư Giản    Hài hước vui nhộn

Ảnh động vui: Nhổ răng theo phương pháp mới

04/02/15 10:43
397
#1
mr tee
Bài viết: 67

 

"Lợi ơi ở lại răng đi nhé!".

Ảnh dộng vui 1

Nhổ răng theo phương pháp mới

xong 9h30 thứ 2 Ảnh động vui Sao trụi trẻ giờ hay dùng nắm đấm thế nhỉ

Nghệ thuật đánh lạc hướng để ăn trộm chảo!

Ảnh dộng vui 1

Chạy thế này giảm eo phải biết!

xong 9h30 thứ 2 Ảnh động vui Sao trụi trẻ giờ hay dùng nắm đấm thế nhỉ

Chuyên gia lăn tuyết

Ảnh dộng vui 1

Chỉ là xã giao thôi mà

Ảnh động vui

Ơ! Cái bánh của tui biến đâu rồi?

Bình luận
Nếu Bạn thấy hay