Diễn đàn    Thư Giản    Truyện cười

Thơ vui: Chắc ai đó sẽ về

04/02/15 10:51
709
#1
CuoiLenDi
Bài viết: 12

 

Năm nay lại năm dê. Em đầy ba chục tuổi. Hết cái thời rong ruổi. Anh ơi anh có về?
Thơ vui: Chắc ai đó sẽ về

Thơ vui: Chắc ai đó sẽ về

Thơ vui: Chắc ai đó sẽ về

(Thơ: Đỗ Huệ)(Tiin.vn)

Bình luận
Nếu Bạn thấy hay