Diễn đàn    Giải trí    Tin tức xã hội    Trong nước

Thưởng Tết cao nhất ở Hà Nội bằng 1/7 Tp.HCM

12/01/15 15:45
314
#1
Quybt
Bài viết: 21
Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, mức thưởng Tết âm lịch 2015 cao nhất của các doanh nghiệp là 85.600.000 đồng/người. So với mức thưởng Tết cao nhất của doanh nghiệp tại Tp.HCM, mức thưởng này chỉ bằng khoảng 1/7.

Thống kê của Sở LĐ-TB&XH Hà Nội chia doanh nghiệp thành 4 nhóm: Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI (doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài).

Mức thưởng Tết âm lịch cao nhất thuộc về khối doanh nghiệp FDI là 85.600.000 đồng. Mức thưởng Tết thấp nhất là 500.000 đồng. Tính trung bình, khối doanh nghiệp này có mức thưởng tết âm lịch là 3.750.000 đồng/người, nhỉnh hơn 1 % so với mức thưởng của năm 2014.

 

 

Mức thưởng Tết cao nhất ở Hà Nội là 85.600.000 đồng.

Kế tiếp là mức thưởng 25.000.000 đồng đều thuộc về 2 khối công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước.

Trong đó, khối công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu có mức thưởng Tết âm lịch trung bình là 3.300.000 đồng/người. Mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng.

Khối các doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước có mức thưởng Tết âm lịch trung bình là 3.450.000 đồng/người, tăng 10,2 % so với năm trước.

Xếp ở vị trí cuối cùng là mức thưởng Tết âm lịch của khối doanh nghiệp tư nhân, với mức thưởng cao nhất được thông báo là 13.940.000 đồng. Mức thưởng Tết âm lịch trung bình của các doanh nghiệp này là 3.700.000 đồng/người, tương đương với mức thưởng của năm 2014. Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Trong khi đó, tại Tp. HCM một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài báo cáo mức thưởng Tết cao nhất lên đến 583 triệu đồng.

Theo: danviet.vn

Bình luận
Nếu Bạn thấy hay