Diễn đàn    Thư Giản    Truyện cười

Truyện tranh: Vụng chèo khéo... cãi

24/02/15 10:26
399
#1
HuyenMy
Bài viết: 30
Thầy giáo Lịch sử dẫn Tèo và các bạn đi thăm viện bảo tàng của thành phố, ta hãy xem chuyện gì đã xảy ra.
Bình luận
Nếu Bạn thấy hay